06 108 971 21 lbuskens47@hotmail.com

Bedrijven

Ondersteuning

Bedrijven kunnen mij inschakelen wanneer tijdelijke ondersteuning van (een van de) werknemers gewenst is. Hieronder volgen enkele voorbeelden van situaties waarbij begeleiding zinvol is:

Gericht op het functioneren

Een voorheen goed functionerende medewerker kan minder productief worden of zelfs uit de running raken als gevolg van persoonlijke problemen, een arbeidshandicap, of bijvoorbeeld een veranderde samenstelling van het team.
Voor u als leidinggevende / werkgever is het essentieel dat een werknemer binnen niet al te lange termijn als vanouds functioneert. Tegelijkertijd is het voor uw medewerker van grote waarde dat er begrip wordt getoond voor de lastige situatie waarin hij of zij zich bevindt. Die tegengestelde belangen kunnen wringen.
Zowel ondersteunende gesprekken met de betreffende werknemer, als wederzijdse belangenbehartiging tussen u en uw werknemer, kunnen bijdragen aan herstel. Dit alles om zo goed mogelijk met elkaar verder te kunnen.
Meestal bestaat een traject uit zes tot tien gesprekken, verdeeld over een periode van vier maanden. Deze tijd is nodig om duurzame resultaten te bereiken. In overleg met de werknemer wordt u als leidinggevende / werkgever op de hoogte gehouden van de voortgang van het traject.

 

Conflicten op de werkvloer

Begeleiding door een professional van buitenaf kan ervoor zorgen dat botsende partijen weer samen door één deur kunnen wanneer een conflict dreigt te escaleren. Denk hierbij aan problemen tussen leidinggevende en werknemer, maar ook tussen medewerkers onderling.
Pestgedrag, onbegrip over de (on)mogelijkheden van een collega of onduidelijkheid in taakverdeling, zorgen al gauw voor een slechte werksfeer, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Door met alle partijen om de tafel te gaan en me als bemiddelaar op te stellen, lukt het over het algemeen om de problemen voor beide partijen helder en overzichtelijk te maken. Vaak geeft het al lucht als wederzijds begrip ontstaat. Van daaruit kunnen we dan kijken naar een concrete oplossing voor het conflict. Uiteraard kan uit conflictbemiddeling ook een individueel traject volgen.

 

Re-integratie of outplacement

Werknemers die langdurig uitvallen, kunnen bij mij terecht voor begeleiding om het herstel te bespoedigen. Door middel van weerbaarheidstraining, het leren omgaan met grenzen en mindfulnessoefeningen, zorg ik samen met de werknemer voor een gezonde terugkeer op de werkvloer.
Dit is voor u als werkgever van belang om nieuw ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen.
Mocht terugkeer naar de huidige werkomgeving echter onmogelijk blijken, dan bied ik zo nodig ondersteuning bij het outplacementtraject. Onder meer door het in kaart brengen van iemands wensen en mogelijkheden, hulp bij het schrijven van sollicitatiebrieven of het voorbereiden van een sollicitatiegesprek.

 

Tarieven bedrijven

Gratis oriëntatiegesprek
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die ik u kan bieden? Neem dan gerust contact met mij op voor een gratis oriëntatiegesprek. Daarna volgt desgewenst een offerte op maat.

Invulformulier

Contactgegevens

Liever direct contact? Neem dan contact op via:

Telefoon: 06 108 971 21

Je kunt altijd een bericht inspreken. Op werkdagen word je binnen één dag teruggebeld.

E-mail: lbuskens47@hotmail.com

Adresgegevens:

Burg. Moorenstraat 28

5443AC Haps