Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling

In de huidige tijd is de kans aanzienlijk dat je contract niet meer wordt verlengd. Dat kan veel (financiële) stress en onderzekerheid met zich meebrengen. Samen met jou kijk ik naar je toekomstbeeld en de wensen die je hebt met betrekking tot je werk.

Ook kan ontslag een goed moment zijn om de balans op te maken en stil te staan bij wat je nu werkelijk wilt. Dit geldt ook voor mensen die het niet meer naar hun zin hebben op hun werk: met behulp van gesprekken en coachingstechnieken help ik je antwoorden te vinden op vragen als: welke waarden vind ik belangrijk? Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe kan ik die verder ontwikkelen? Als je werkgever het traject betaalt, vindt er aan het eind een terugkoppeling plaats. Jij hebt dan inspraak in wat er aan je werkgever wordt teruggekoppeld.

Kennismakingsgesprek aanvragen