Opvoeding

Opvoeding

De meeste ouders beginnen vol goede moed aan het opvoeden van hun kinderen. Dit opvoeden leren ze met vallen en opstaan. Meestal gaat dit goed, maar soms is het heel moeilijk. Bijvoorbeeld wanneer het gedrag van je kind(eren) heel lastig en ongewenst is en je daar als ouder onvoldoende invloed op hebt. Je kunt je dan machteloos of onbekwaam voelen. Dan is professionele ondersteuning gewenst in het omgaan met opvoedingsvraagstukken en -onzekerheden. In overleg met jou (en je partner) overleggen we wat de beste aanpak is.

Dit kunnen gesprekken zijn met het gehele gezin (veelal bij pubers) of begeleiding van een of beide ouders. Bijvoorbeeld wanneer je als ouders overbelast dreigt te raken door de zorg voor je kind. Doel: de harmonie en het wederzijds begrip hervinden. Vaak is al na een aantal gesprekken effect merkbaar.

Kennismakingsgesprek aanvragen