06 108 971 21 lbuskens47@hotmail.com

Over mij

Wie ben ik?

Mijn naam is Liesette Buskens, ik ben geboren in 1963. Na mijn middelbare school ben ik als operatie-assistent gaan werken. Een interessant vak, maar het contact met mensen ontbrak en dat vond ik jammer. Zodra mijn vier kinderen groter waren, heb ik daarom de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gevolgd. In mijn werk als maatschappelijk werker vond ik wat ik tot dan had gemist: diepgaand contact met anderen.

In de jaren die volgden heb ik met ontzettend veel plezier als hulpverlener gewerkt. Onder meer als ouderbegeleider in de jeugdzorg, als trajectbegeleider met jongeren in Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg en als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking, voor wie ik een goedlopend vrijwilligersproject heb opgezet.

Mijn ervaringen uit het werkveld, plus de bagage uit mijn eigen leven, gebruik ik dagelijks in mijn eigen praktijk. Hier zet ik mensen met zeer uiteenlopende klachten vanuit bv. een burn out, een echtscheiding, psychiatrische problematiek, uithuiszetting, schulden e.d. weer in hun kracht. Mijn uitgangspunt is altijd om mensen zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen, zowel in hun persoonlijk leven, als in de maatschappij. Want ieder mens is de moeite waard. Wie ik ben en hoe ik werk, zie je terug in mijn praktijklogo: als hoofd (kennis) en hart (compassie) in balans zijn, kom je tot de beste hulpverlening. Ook wil ik náást de cliënt staan en niet tegenover. Mijn aanpak zou ik willen omschrijven als: betrokken, doortastend en respectvol.

Naast mijn praktijk werk ik als docent op de Hogeschool Arnhem Nijmegen en geef ik trainingen aan zorg- en welzijnsinstellingen.

Mijn Missie

Mijn missie komt overeen met de missie van de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), waarbij ik ben aangesloten. BPSW is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. De BPSW zet zich in voor beroepsprofilering, voor kwaliteitsbewaking en voor verdere professionalisering van het beroep.

De missie van het maatschappelijk werk is kort gezegd:

“Het bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven. De maatschappelijk werker draagt actief bij aan een zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid van de burger” (Buitink, 2016, p. 8).

Mijn werkwijze

Veel mensen moeten een drempel over voordat ze hulp zoeken en dat is begrijpelijk. Daarom zullen we eerst een kennismakingsgesprek hebben om te kijken of het klikt en om je problemen/vragen te inventariseren. Ook zal ik vragen naar gebeurtenissen in je leven die van belang zijn voor wie je nu bent. We zullen ingaan op hoe we samen je problemen hanteerbaar kunnen maken of – waar mogelijk – kunnen oplossen. Daarbij maak ik gebruik van de aanpak die het beste bij jou past. Een veel voorkomende werkwijze is het maken van een plan van aanpak waarin we concrete doelen opstellen.
Gemiddeld moet je denken aan een traject van vier tot tien sessies. Meestal kun je direct terecht.

Bij alle gesprekken geldt beroepsgeheim. Dit betekent dat ik geen enkele informatie uit ons gesprek zal delen met derden, ténzij jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. Alleen wanneer er sprake is van een situatie die jouw eigen leven of dat van anderen in gevaar brengt, mag ik dit beroepsgeheim schenden. Ik werk volgens de beroepscode van de Beroepsvereniging van Professionals in sociaal werk (BPSW) en ben geregistreerd bij deze vereniging en bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Mocht uit de intake blijken dat je beter op je plek bent bij een andere hulpverlener/specialist, dan zal ik je doorverwijzen.

Tarieven particulieren

Het kennismakingsgesprek kost €60,-* de vervolggesprekken kosten €82,50,-*. Deze kosten worden door veel ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk vergoed.

Voor mensen met een aantoonbaar (gezins) inkomen lager dan €1500 (bruto) geldt een tarief van €45,-*

Betaling
Na afloop van een gesprek geef ik de factuur mee. Betaling graag binnen 30 dagen. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

* De genoemde bedragen zijn inclusief 21 procent btw.

Tarieven bedrijven

Gratis oriëntatiegesprek
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die ik u kan bieden? Neem dan gerust contact met mij op voor een gratis oriëntatiegesprek. Daarna volgt desgewenst een offerte op maat.

Invulformulier

Contactgegevens

Liever direct contact? Neem dan contact op via:

Telefoon: 06 108 971 21

Je kunt altijd een bericht inspreken. Op werkdagen word je binnen één dag teruggebeld.

E-mail: lbuskens47@hotmail.com

Adresgegevens:

Burg. Moorenstraat 28

5443AC Haps